Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. dopis

4. 9. 2013

 

Vážení rodiče,
moc si vážím Vaší aktivity a spolupráce v loňském roce. Byli jste úžasní v nošení všemožných potřeb (ruliček, korků, hlemýždích ulit apod.), ve shánění odměn a je jasné, že vítězství 1. třídy ve sběru kaštanů a žaludů je především vítězství Vaše J. Vzhledem k tomu, že v tomto roce plánuji setkání s Vámi až v průběhu listopadu, sepsala jsem Vám zde několik bodů pro pokračování dobré spolupráce mezi námi.
V případě jakýchkoli nejasností ohledně chování, prospěchu dítěte, organizace šk. práce apod. mě kontaktujte, předejdeme tak nepříjemným nedorozuměním (upřednostňuji komunikaci po mailu). Po 15.hodině mi prosím volejte jen v nejnutnějších případech.

 

Kontrola aktovky: Nejlépe každý den dítě vyndá vše z aktovky, společně s dospělým prohlédne všechny učebnice a sešity, řekne, co jsme ve škole dělali a jak mu to šlo. V sešitech udělá opravy (červeně předepsané). Samostatně či s dospělým vypracuje domácí úkol, který rodič podepíše (čímž dává najevo, že ví, jak jeho dítě probíranou látku ovládá). Rodič podepisuje i všechny zápisy v Notýsku a v Informacích pro rodiče. Dítě si ořeže pastelky a tužky, zkontroluje si, že má 2 funkční pera, 2 ořezané tužky, gumu, ořezávátko, pravítko a nůžky, rodič po něm dle potřeby (vyspělosti dítěte) zkontroluje.
Ztráty a nálezy: Vše, co děti ztratí ve třídě, dáváme do krabice, kam se mohou kdykoli během dne podívat. O co není zájem déle jak týden, dávám do třídních potřeb. Děti si pak podle potřeby mohou půjčovat tužky, pera, gumy…ale vrací je zpět. Chybí-li dítěti jedna pastelka (např. červená) nekupujte hned nové pastelky, dítě si ji vezme ode mne a nechá si ji. Ostatní potřeby je ale nutné znovu dokoupit.

 

Domácí úkoly: Obvykle bude denně 1 úkol, který si žák označí červenou barvou (stejně jako v 1. tř.), umístím ho i na webové stránky třídy.
 Hlasité čtení: I ve 2. třídě je nezbytně nutné, aby dítě 10 – 15 minut denně hlasitě četlo. Ve třídě v počtu 20ti dětí není možné, abychom hlasité čtení denně cvičili.
Služby: Nově budou mít děti ve třídě služby a to úklid, sešity, tabule, morče, kalendář. Služby budou mít dobrovolníci, bude-li o ně zájem.

 

Povinnosti služby:
Úklid: Služba doplňuje papírové kapesníčky, ořezává třídní pastelky a tužky a kontroluje úklid na konci vyučování (dle potřeby zamete nebo vyzve spolužáka, který má velký nepořádek).
Sešity: Služba rozdává sešity dle pokynů učitele a vybrané sešity seřadí dle čísel (je-li o to požádána učitelem).
Tabule: Služba maže tabuli dle pokynů učitele.
Morče: Služba ráno doplní morčeti vše potřebné (seno, zrní, vodu). Dle možností donese trávu, větvičku ovocného stromku, mrkev, okurku, tvrdý chléb či jinou pochutinu vhodnou pro morče. (To ovšem může morčeti přinést i ten, kdo službu nemá!) Služba zametá kolem klece dle potřeby. Je-li to potřeba, pomůže mi vyčistit klec.
Kalendář: Služba ráno doplní lísteček se správným datem, na vyzvání učitele řekne třídě co je za den, kolikátého je, jaký je měsíc, rok a roční období.

 

Třídní fond: Na začátku roku budu vybírat 600,-Kč do třídního fondu + cenu za sešity a pracovní sešity, které jsem objednávala pro děti hromadně (teprve spočítám). Žádné sešity nekupujte! Peníze zatím do školy nenoste.
Hodnocení chování: Děti budou mít v pátek v Notýsku ohodnoceno chování za celý týden.
Sluníčko – chování je bez problémů.

 

Opičák – dítě se dopustilo občas drobných přestupků proti pravidlům třídy. Po napomenutí své chování napravilo.
Čert – dítě často či vážně přestoupilo třídní nebo i školní pravidla. Nebo se po napomenutí své chování nesnažilo napravit. Bude-li v Notýsku obrázek čerta, podám rodičům bližší vysvětlení (v Notýsku, mailem nebo osobně).
Dítě by mělo být vhodně motivováno i ze strany rodičů – sluníčko – odměna, opičák – nic, podat vysvětlení, čert – trest (ne ovšem tělesný).

 

Omlouvání dítěte: V případě absence dítěte mi prosím pošlete omluvu sms zprávou a doma dopište do Notýsku. V případě uvolňování dítěte déle jak na 3 dny z rodinných důvodů musíte sepsat Žádost o uvolnění, kterou mi předem odevzdáte. V tomto případě žáka uvolňuje vedení školy.  
Plavání: Kurz plavání bude probíhat od listopadu do února vždy v úterý. Předběžné informace jste dostávali na konci 1. třídy, bližší informace včas obdržíte. 
Škola v přírodě: Plánuji školu v přírodě na předposlední týden v červnu.
 

 

Rozvrh hodin:

 
1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
Pondělí
 
ČJ
M
Prv
 
ČJ
 
Úterý
 
ČJ
M
Prv
HV
 
Středa
 
ČJ
M
VV
ČJ
Čtvrtek
 
ČJ
M
AJ
ČJ
ČJ
Pátek
 
TV
TV
M
ČJ
 

Přeji nám všem klidný školní rok 2013/2014
Tř. učitelka Štrosová Petra